Estás en: Yolanda ...

Ilustración de Juan Vida

Actualización: 24/01/2012

Yolanda Castaño

Poema en gallego y en español

Versión en gallego

Versión en español


Versión en gallego
Se non sei escribir o meu nome
           en que lugar me recoñecerán.
Se non coñezo as letras do enderezo dos meus soños
           a que lento devalo me levarán os meus pasos.
Se non avisto os límites como ei as fronteiras.
Se non amo a lingua que pertence á miña aldea
           como recoñecerei a faciana dos meus irmáns.
Se non coñezo tamén os idiomas do traspaso
           como darei asinado un pacto entre estranxeiros.

Se non sei multiplicar as entregas por valores
           como contarei as cifras do meu futuro.
Se os códigos non respiran nun costado do meu peito
           con que zapatos andarei por areas movedizas.
Se non podo medir cómo haberei de ampliar.
Se non medran as sementes no leito da miña cabeza
           que outra clase de armas poderei eu chamar miñas.

Se non manexo os argumentos con que podo pelexar.
Se non podo ler as páxinas que me acheguen a outros mundos
           como aprenderei a abrazar as diferenzas.
Se non transmito a outros o valor da miña herdanza
           que sentido terá aboiar nesta riqueza transparente.
Se non atesouro os libros que me alumen outras vidas
           como será que eu poda saber vestir outras pasaxes.
Se non podo compartir os destinos visitados
           as leccións alcanzadas morrerán na miña boca.

Se non podo abrir os libros quen abrirán os meus ollos.
A barriga do meu espíritu quen a alimentará.
Quen me fará medrar cando xa non estiren os meus ósos.
Para fuxir deste escuro quen o asideiro de luz.

Se non me acompaña o sustento que o pensamento corea
           quen poderá sandar os ruídos do meu espanto.
Se non almaceno as fórmulas gañadas con tanto esforzo
           quen calzará con zancos a miña fraxilidade.
Se non quero estudar as ecuacións que regaron outros
           de que torpe xeito cultivarei solucións.
Se non son quen de deletrear cada signo do meu nome
           en que liña do vento minguará a miña voz.
                                           (decembro 2008)

 

Versión en español 
Si no sé escribir mi nombre
            en qué lugar me reconocerán.
Si no conozco las señas de la dirección de mis sueños
            a qué lenta bajamar me llevarán estos pasos.
Si no avisto los límites cómo é las fronteras.
Si yo no amo la lengua que a mi aldea pertenece
            cómo reconoceré los rostros de mis hermanos.
Si no conozco también los idiomas del traspaso
            cómo podré rubricar algún pacto entre extranjeros.

Si no sé multiplicar las entregas por valores
            cómo contaré yo las cifras de mi futuro.
Si los códigos no respiran en un costado de mi pecho
            con que zapatos andaré por arenas movedizas.
Si no puedo medir cómo habré de ampliar.
Si no crecen las semillas en el lecho de mi cabeza
            qué otra clase de armas llamaré mías yo.

Si no manejo los argumentos con qué puedo pelear.
Si no puedo leer las páginas que me acerquen a otros mundos
            cómo seré capaz de abrazar las diferencias.
Si yo no transmito a otros el valor de mis herencias
            qué sentido tendrá flotar en riqueza transparente.
Si no atesoro los libros que me alumbren otras vidas
            cómo será que pueda saber vestir otros pasajes.
Si no puedo compartir los destinos visitados
            las lecciones alcanzadas se morirán en mi boca.

Si no puedo abrir los libros quiénes abrirán mis ojos.
La barriga de mi espíritu quién la alimentará.
Quiénes me harán crecer cuando ya no estiren mis huesos.
Para huírme de este oscuro cuál asidero de luz.

Si no me acompaña el sustento que el pensamiento corea
             quién podrá sanar los silbidos de mi espanto.
Si no almaceno las fórmulas ganadas con tanto esfuerzo
             quién calzará con zancos mi fragilidad.
Si no deseo estudiar las ecuaciones que regaron otros
             de qué torpe modo cultivaré soluciones.
Si no sé deletrear cada signo de mi nombre
             en que línea del viento se disolverá mi voz.

Share this